Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, với nhiều danh nhân văn hóa của Việt Nam cũng như của thế giới đã lớn lên trên vùng đất này. Không những thế nơi đây cũng có sự đa dạng cao với các khu vực miền núi trung du, đồng...